ایجاد صفحه 404 با htaccess

 در این مقاله می خواهیم به نحوه ایجاد صفحه 404 با htaccess بپردازیم این باعث می گردد کاربران در صورت برخورد با صفحه های غیرموجود این خطارا دریافت نمایند . اگر شما از وردپرس استفاده می نمایید بهتر از از پلاگین W3 Total Cache که قابلیت ذخیره صفحات کش شده 404 را دارد استفاده نمایید .
البته بهتر است این گونه خطار ا با صفحات ثابت 404 مدیریت نمایید بهترین راه برای این مورد ویرایش فایل htaccess  می باشد .

ساخت و یا ویرایش یک فایل .htaccess توسط filemanager در Cpanel

 برای ین مورد اقدام هب ورود به cpanel نمایید
بروی File Manager کلیک نمایید
گزینه Document Root for را انتخاب نمایید
و تیک گزینه Show Hidden Files را انتخاب نمایید .
سپس بروی GO کلیک نمایید.
file-manager-hidden-files
  • بروی فایل .htaccess کلیک راست کرده و EDIT بزنید
file-manager-htaccess-edit
  • اگر فایل .htaccess وجود نداشت بروی New File در بالا و چپ صفحه کلیک نمایید و پوشه /public_html/ را انتخاب نمایید.
file-manager-htaccess-create
  • اقدام به کلیک بروی این فایل نمایید و انرا ویرایش نمایید
file-manager-text-editor-encoding

 

یکی از راحترین کارها ویرایش فایل .htaccess  و تنظیم صفحه خطای 404 می باشد بصورت زیر می باشد

ErrorDocument 404 "<H1>Page not found</H1>"

If you already have a static HTML page that you’d like to use for 404 errors you can also direcly point to that file with the .htaccess file as well:

البته اگر شما در حال حاضر صفحه ای مبنی براعلام این خطا دارید می توانید به این صفحه اشاره نمایید .

ErrorDocument 404 /404.html
  1. سپس اقدام به ذخیره صفحه بنمایید.
    file-manager-text-editor-savefile-manager-text-editor-save-success

در حال حاضر اگر بروی صفحه ای از سایت شما که وجود ندارد کلیک شود سایت شما با خطای 404 مواجه خواهد شد . when a custom one is not set, and on the second one is our custom one that we’ve just created:404-default-error-in-browser404-custom-error-in-browser

بدین ترتیب شما این صفحه خطا را برای سایت خود تنظیم نمودید و این باعث می گردد در صورت نبود یک صفحه این خطا به کاربر نمایش داده شود .