تست فعال بودن zend

حال که فریم ورک zend را نصب نموده اید تست فعال بودن zend را انجام می دهیم می توانید بصورت زیر انرا تست نمایید تا از صحت عملکرد آن مطمئن شوید . دو روش برای این موضوع وجود دارد اگر هنوز zend را نصب نکرده اید از مقاله نصب Zend استفاده نمایید.

 

نصب اسکریپت تست نصب zend

می توانید از لینک تستر نصب zend برای این موضوع استفاده نمایید

برای این موضوع وارد cpanel شده و در filemanager  فایل جدیدی ایجاد کرده و در پوشه public_html نام آنرا installationchecker.php قرار دهید

پس از ساخته شدن فایل بروی آن راست کلیک کرده و Code Edit را انتخاب نمایید

و کد موجود در لینک بالا را بطور کامل در آن paste نمایید.حال فایل را در مرورگر خود باز کرده بصورت زیر

http://yourdomain.com/installationchecker.php

    1. نتیجه می بایست بصورت زیر نمایش داده شود

install_check_1

ساختن کد

“Hello World” برای تست zend

در این قسمت می خواهید “Hello World را بصورت اسکرپیت برای تست فریم ورک استفاده نماییم.این اسکریپت فایلی بنام hello.php در پوشه خود ایجاد خواهد کرد.

برای این مورد وارد file manager در هاست سرو سرور خود شوید ,  و فایل بنام hello_Zend.php در این پوشه ایجاد نمایید سپس کد زیر را در این فایل ذخیره نمایید

 

<?php
require_once 'Zend/Pdf.php';
 
/* create a new pdf document */
$pdf = new Zend_Pdf();
 
/* create a page */
$page = new Zend_Pdf_Page(Zend_Pdf_Page::SIZE_LETTER_LANDSCAPE);
 
/* setup font */
$font = Zend_Pdf_Font::fontWithName(Zend_Pdf_Font::FONT_HELVETICA);
 
/* write text to page */
$page->setFont($font, 48);
$page->drawText('Hello, World!', 250, 500);
 
/* add page to document */
$pdf->pages[] = $page;
 
/* save pdf */
$pdf->save('hello.pdf');
?>
    1. پس از ذخیره فایل می بایست این فایل را در مرورگر خود اجرا نمایید برای این منظور ادرس زیر را در مرورگر خود اجرا نمایید
    2. http://youdomain.com/hello_Zend.php
    3. فایل محتوایی را نشان نخواهد داد اما فایلی بنام hello.pdf در filemanager ساخته خواهد شد با رفرش کردن یا مشاهده آدرس http://yourdomain.com/hello.pdf  از صحت عملکرد zend اطمینان حاصل نمایید.

hello_world_2