ساختن دیتابیس در Cpanel

بعد از ساختن دیتابیس در Cpanel مواردی است که کاربران به آن توجه نمی کنند و این موجب عدم کارکرد صحیح آن خواهد شد ساختن دیتابیس شامل مراحل زیر نیز می گردد :

ساختن دیتابیس

ساختن کاربر دیتابیس

دادن دسترسی کاربر به دیتابیس

نحوه ساختن دیتابیس در cpanel

  1. در cpanel لاگین نمایید
  2. بروی MySQL Database Wizard در قسمت دیتابیس کلیک نمایید
  3. نامی برای دیتابیس خود در قسمت New Database وارد نمایید و بروی ادامه کلیک نمایید
  4. در کنار Username  نام کاربر دیتابیس را وارد نمایید
  5. در قسمت پسورد پسورد را وارد نمایید و مجددا نیز آنرا تایپ نمایید و بروی دکمه create user کلیک نمایید.
  6. در قسمت نیاز است که دسترسی های مختلف را به این کاربر برای دسترسی به دیتابیس بدهید . در این قسمت بروی All Privileges کلیک کرده و بروی Next Step کلیک نمایید .
  7. ساخت دیتابیس شما بدرستی انجام گردیده است.