غیرفعال کردن یا محدود کردن رونوشت ها در وردپرس

در این مقاله قصد محدود کردن و یا غیر فعال کردن رونوشت ها در وردپرس درا داریم . وردپرس هر بار که اقدام به رونوشت بروی یک مقاله نمایید اقدام به ذخیره تغییرات جدید بروی تغییرات قبلی می نمایدو این مورد باعث ایجاد حجم زیادی در دیتابیس خواهد شد این مورد ممکن است در کل بنظر لازم بیاید اما در زمان زیاد این مورد باعث ایجاد حجم زیادی از اطلاعات غیر لزوم خواهد شد. این بدان معنی است که درزمانیکه یک مقاله را ویرایش نمایید بازای هربار ویرایش یکبار مقاله شما مجددا در دیتابیس ذخیره خواهد شد.

محدود کردن رونوشت ها در وردپرس

با استفاده از مقالات زیر می توانید تعداد رونوشت ذخیره شده برای هرمقاله را برای هر پست تعیین نمایید. بصورت پیش فرض این محدودیت وجود ندارد . با استفاده از تنظیم WP_POST_REVISIONS در فایل wp-config.php خواهید توانست اقدام به تعیین این تعداد بنمایید. در مثال میتوانید این تعداد را بروی 3 قرار دهید بدین ترتیب تنها 4 مقاله برای هر پست ذخیره خواهد شد یکی خود مقاله و سه عدد رونوشت برای این پست خواهد بود. در این حالت من یک مقاله بنام تست ایجاد کردم و سه کلمه Test #1 و Test #2 و Test #7 را در این مقالات بصورت رونوشت ذخیره کرده ام.

وارد Cpanel شوید

وارد مدیریت فایل filemanager و قسمت ویرایش کد فایل wp-config.php  شده و کد زیر را در آن وارد نمایید.

  1. define(‘WP_POST_REVISIONS’, 3);

    و اقدام به ذخیره این فایل نمایید.

  2. در قسمت زیر می توانید اقدام به مشاهده تغییر اعمال شده در دیتابیس بنمایید.wordpress database showing wp_post_revisions difference

غیر فعال کردن رونوشت در وردپرس

در قسمت زیرین بشما نمایش خواهیم داد که چگونه این خاصیت را در پست ها غیر فعال نمایید برای این منظور مجددا وارد wp-config.php شوید من مجددا سه فایل را بصورت Test و Test #1 و غیره همانند قبل ویرایش نمودم.

وارد

وارد Cpanel شوید

وارد مدیریت فایل filemanager و قسمت ویرایش کد فایل wp-config.php  شده و کد زیر را در آن وارد نمایید.

  1. define(‘WP_POST_REVISIONS’, false);

    و اقدام به ذخیره این فایل نمایید.

  2. در قسمت زیر می توانید اقدام به مشاهده تغییر اعمال شده در دیتابیس بنمایید.wordpress database showing wp_post_revisions off

همانطور که مشاهده می نمایید دیگر رونوشتی ذخیره نشده و تنها اقدام به ذخیره فایل مذکور نموده است.