فعالسازی Zend Optimizer یا Zend Guard

در این مقاله قصد آموزش کار با فعالسازی Zend Optimizer یا Zend Guard را داریم این دو مورد یکی از پرکاربردترین محصولات PHP میباشند

 

zend optimizer چیست؟

Zend Optimizer ابزاری رایگان می باشد که می تواند با فایل هایی که توسط  Zend Guard کد شده اند کار کند  این می تواند براحتی بعنوان یک افزونه داخل فایل php.ini وارد گردد. Zend Optimizer می تواند سرعت و کارایی اجرای اسکریپت های PHP که توسط Zend Guard کد شده اند را افزایش دهد این مورد بروی تمامی سرورهای سرو سرور فعال می باشد

 

zend guard چیست؟

با استفاده از Zend Guard  می توانید کدهای خود را کد د انکریپت کرده و توانایی استفاده از مهندسی معکوس را از هکرها خواهد گرفت. همچنین استفاده از کد شما را ممنوع کرده همچنین می توانید از Zend Optimizer برای افزایش سرعت سایت خود استفاده نمایید .

 

آیا در حال حاضر از zend optimizer یا zend guard استفاده می نمایم؟

این مورد بروی تمامی سرورهای سرو سرور فعال می باشد

ZendOptimzer

If you are running PHP 5.2 or older, you should already have Zend Optimzer enabled, and it should look like this:

اگر از php 5.2 یا قدیمی تر استفاده می نمایید Zend Optimzer فعال بوده و شبیه زیر خواهد بود

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies
with the ionCube PHP Loader v4.2.2, Copyright (c) 2002-2012, by ionCube Ltd., and
with Zend Optimizer v3.3.9, Copyright (c) 1998-2009, by Zend Technologies

ZendGuard

اگر از php 5.3 یا جدیدتر استفاده می نمایید Zend Guard فعال بوده و صفحه phpinfo.php بصورت زیر خواهد بود

 

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2013 Zend Technologies
with the ionCube PHP Loader v4.2.2, Copyright (c) 2002-2012, by ionCube Ltd., and
with Zend Guard Loader v3.3, Copyright (c) 1998-2010, by Zend Technologies

فعال کردنZend Optimizer

برای استفاده از Zend Optimizer شما می بایست از PHP 5.2 یا قدیمی تر استفاده نمایید بنابراین می توانید از Zend Guard  برای کدسازی استفاده کنید

برای بروزرسانی نسخه php می توانید از easyapache استفاده نمایید فایل phpinfo.php شما میبایست طبق زیر نمایش داده شود

Loaded Configuration File: /opt/php52/lib/php.ini

Iدر صورتیکه خط نمایش داده شده بصورت زیر است

Loaded Configuration File: /home/userna5/public_html/php.ini

در این قسمت می بایست مطمئن شوید که فایل /public_html/php.ini  شامل

[Zend]
zend_extension=”/opt/php52/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/ZendOptimizer.so

 

فعال کردن Zend Guard

برای فعال کردن Zend Guard بروی سرور اقدام به نصب PHP 5.3 یا جدیدتر بنمایید برای بروزرسانی نسخه php می توانید از easyapache استفاده نمایید فایل phpinfo.php شما میبایست طبق زیر نمایش داده شود

 

Loaded Configuration File: /usr/local/lib/php.ini

Iدر صورتیکه خط نمایش داده شده بصورت زیر است

Loaded Configuration File: /home/userna5/public_html/php.ini

 

در این قسمت می بایست مطمئن شوید که فایل /public_html/php.ini  شامل

[Zend]
zend_extension=”/usr/local/Zend/lib/Guard-5.5.0/php-5.3.x/ZendGuardLoader.so

می باشد