نحوه اتصال به دیتابیس با python

با استفاده از پایتون python می توانید به دیتابیس متصل شده و کوئری های خود را بروی سرور اجرا کنید در این مثال یک اسکریپت تست بنام test_db.py ایجاد کردیم و آنرا در پوشه cgi-bin قرار دادیم . همچنین دسترسی فولدر را به 755 تغییر دادیم.

همچنین تنظیمات زیر را نیز انجام دادیم:

 

  • database name: inmoti6_pytest
  • database user: inmoti6_pytest
  • database password: pytest
  • database host: localhost

We’re connecting to the database and running SELECT VERSION(), which shows us which version of MySQL we are running.

ما به دیتابیس متصل می شویم و دستور SELECT VERSION() که وردپن Mysql را نمایش می دهد اجرا می نماییم.

توجه داشته باشید شما می بایست قطعه کدهای زیررا در  .htaccess وارد نمایید تا هاست قابلیت اجرای پایتون را داشته باشد.

AddHandler cgi-script .cgi .pl .py
#!/usr/bin/env python

import MySQLdb

# connect to the database
db = MySQLdb.connect("localhost","inmoti6_pytest","pytest","inmoti6_pytest" )

# setup a cursor object using cursor() method
cursor = db.cursor()

# run an sql question
cursor.execute("SELECT VERSION()")

# grab one result
data = cursor.fetchone()

# begin printing data to the screen
print "Content-Type: text/html"

print

print """\
<html>
<head>
<title>Python - Hello World</title>
</head>
<body>
"""

print "Database version : %s " % data

print"""\
</body>
</html>
"""

# close the mysql database connection
db.close()

با بازکردن این صفحه در مرورگر اطلاعات زیر را مشاهده خواهید کرد.

Database version : 5.0.92-community-log