نحوه اتصال به FTP با Notepad++

نحوه اتصال به FTP با Notepad++ در ادامه توضیح داده شده است یکی از راه های اتصال به سرور و ویرایش فایل ها استفاده از Notepad++ می باشد این نرم افزار قابلیت بسیار زیادی FTP دارد در زیر این موارد توضیح داده شده است .

 

Notepad++ تنها در ویندوز قابل استفاده می باشد

تنظیمات Notepad++

 1. Notepad++ را باز نمایید
 2. Go to plugins Notepad++

به منوی  بروید Plugins > NppFTP > Show NppFTP Window

 1. Profile settings Notepad++
 2. در پنجره NppFTP بروی select Profile Settings کلیک نمایید

 

 1. Add new profile Notepad++
 2. بروی Add new کلیک نمایید
 3. Adding profile Notepad++.Click OK.
 4. در پنجره Adding profile  نام کانکشن خود را نوشته و بروی OK کلیک نمایید
 5. Connection settings Notepad++
 6. وارد تب Connection  شده و اطلاعات کاربر خود را وارد نمایید می توانید از اموزش نحوه شروع بکاربا FTP استفاده نمایید و سپس بروی Close کلیک نمایید.
 7.  
 8. Select your profile Notepad++
 9. بروی آیکون (Dis)Connect کلیک نمایید
 10. حال اقدام به انتخاب پروفایل جدید خود بنمایید.
 11.  
  FTP connection in Notepad++
 12. همچنین Notepad++ لاگ و جزئیات ورود به اکانت را نمایش می دهد در صورت اتصال پیام connected را مشاهده خواهید کرد.