نصب SSL روی CubeCart

برای نصب SSL  روی CubeCart از روش زیر استفاده نمایید.

برای این منظور ابتدا بعنوان administrator  وارد Cubecart  شوید

سپس به Store Config ~> General Settings بروید در قسمت Directories and Folders فیلدها را پر نمایید

Root SECURE Public HTML Folder to store:

این می بایست /~userna5/pathtocubecart/  با ‘userna5‘ که نام کاربری شما در سروسرور می باشد.

Absolute SECURE URL to store:

نوع ssl می باشد که استفاده می نمایید.

در صورتیکه از گواهینامه ssl سرو سرور استفاده می نمایید:

سروری که بروی آن می باشد دارای Ssl می باشد در صورتیکه مشکلی در این زمینه دارید می توانید با بخش پشتیبانی مکاتبه نمایید.

در صورتیکه از گواهینامه اختصاصی SSL استفاده می نمایید:

https://yourdomain.com/pathtocart

 

Enable SSL: Yes

 

در صورتیکه این تنظیمات غلط می باشد در زمان ورود به قسمت مدیریت دارای خطا خواهد بود . بهترین روش برای تصحیح آن استفاده از ابزار Cubecart config recovery tool می باشد که می توانید آنرا از آدرس زیر دانلود نمایید.

http://files.inmotionhosting.com/support_files/CubeCart-v3_Config_Tool_1.0.zip

توجه داشته باشید این ابزار با CubeCart 4 کارنخواهد کرد

این ابزار را دانلود نموده و در پوشه CubeCart آپلود نمایید و از طریق مرورگر به editconf.php بروید برای مثال آدرس زیر وارد شوید.

http://yourdomain.com/cart/editconfig.php

قسمت $config[‘ssl’]’ را پیدا نموده و مقدار آنرا به 0 تغییر داده و به  قسمت مدیریت CubeCart برای تنظیم مجدد SSL بروید .